Tõnis Vint 1989

 

Kes tunneb TAROT’ kaarte, see teab, et viimase kaardi nimi on NARR. NARR on kaart, mille maagiliseks arvuks on null ehk 22. See on reaalsus väljaspool reaalsust, absoluut ja eimiski, mõistmise tahe, ise osa võtmata mängust.

RÜHMA 22 taotlused erinevad tunduvalt meie tavalisest kunsti kogemusest, need on omamoodi programmilised ja aimus sellest, kuhu suunduda, hakkas selguma juba seitsmekümnendate aastate algul. HERMETRIA, psühhogeomeetria või ka mõni muu veel leidmata termin võiks olla selle nähtuse nimeks. Ta omab traditsiooni, mis aastasadade taga kandis nime GEOMANTIA. Siia alla mahub nii õnnevalamise müsteerium kui ka doominos üleslaotud salasõnum. See on looduse struktuuride mõistmine, tärkamise ja hävingu visuaalsed ilmingud, alateadvuse kujundid ning arvulised rütmid. Need on ka talismanid ja võtmed kõiksuse saladuste juurde.

Et midagi sellist võiks olla peamiseks kunstitegemisel, oli meile viimase ajani võõras. Aga aastatuhandeid on need printsiibid elanud oma varjatud elu. Neid võib näha Egiptuse hauakambrites ja gooti katedraalis, jaapani aias, ning hiina kalligraafias. Me leiame kultuure, mille tegelik mõistmine on isegi võimatu, tundmata seal peituvat geomantilist alget. Ka meie eesti rahvakunst, vöökirjad, vaibad ja peremärgid jäävad formaalselt kauniks ja mõistmatuks seni, kuni me pole avanud ust jälle valguse kojal.

Muistsed TARGAD oskasid lugeda sõnumit pilvedest taevas ning tuulest sasitud kõrkjatelt rannas. Ja säilitasid oma teadmisi märkide keeles. Keeles, mille alged peituvad igaühe alateadvuses ja mille seadused väljuvad aja ning ruumi piiridest.

HERMETRIA on üks võimalusi väljuda kaasaegse kunsti vaimsest kriisist. Ta seab endale senisest erinevad mängureeglid ja loob iseseisva sisemiste väärtuste süsteemi. Esmane alge saab selgemad piirid. Avaneb võimalus kogu elukeskkonna uuelaadseks organiseerimiseks, uue stiili ja esteetika loomiseks.

Stiililine taotlus tingib aga paratamatult ka ühiselt kasutatava kunstikeele. See on oht indiviidi kordumatuse kadumiseks, kuiva anonüümsuse tekkeks, hääbumiseks lõputult korduvas maneersuses. HERMETRIA ei püüa siin vormida lõpuni reegleid. Struktuuri ja kujundit mõista aitab I CHING. Intuitiivne loomispuhang on eesmärk. Väljendusvahendites jälgib looja omaenda sisemist struktuuri. Ta on meedium oma kunstitöö ja kõiksuse vastu.

RÜHM 22 koosneb põhiliselt kahest eri vanuserühmast. 1970. aastate algul alustasid esimesed, teiste tegevus algas 1980. aastate keskel. Esimeste tegevus andis võimaluse metoodilistele eksperimentidele teiselaadse kunstihariduse omandamiseks. Iseenda sisemiste võimaluste avastamiseks. Ühiselt leitud tõed andsid aluspõhja ja suurema vabaduse neile, kes liitusid teises grupis.

Kui kasutaksime C. G. Jungi terminoloogiat, siis on meie arengu teel üheks pidepunktiks olukord, kus ego asendab self. See on ka võtmeks HERMETRIA seaduspärade juurde. Siin ilmutab end esmalt uus eetiline printsiip: mitte kunsti tegemine, vaid VAIMNE AVANEMINE KUNSTI KAUDU.