Studio 22 näitus “Universumi laul ehk spontaanne ilmumine” Saaremaa Kunstistuudios

Avatud 25.05.2019 – 25.05.2019

Näituse pidulik avamine 25.04 kell 17.00

Osalevad kunstnikud: Sven-Erik Stamberg, Riina Grethiel Leppoja, Raini Laide, Rainer Kurm, Martin Vällik, Marge Viirg, Jaak Saks, Helga Johanna Leppoja, Ingrid Järv, Evar Riitsaar, Angela Orgusaar.

Kuraator: Riina Grethiel Leppoja

Rühmitus Studio 22 kujunes välja 1970. aastate alguses, ning sinna kuulusid loovisikud, kes osalesid Tõnis Vindi kodus toimunud vabas vormis loengutel. See oli samaaegselt nii kunstnike loominguline rühmitus kui ka õppestuudio, millega liitusid aasta-aastalt üha uued huvilised. Studio 22 aktiivsem periood kestis 1972-2002 ja loominguliselt tugevaid tuumikuid on olnud kolm. Käesoleval näitusel esinevad kunstnikud kuuluvad peamiselt kas teise või kolmandasse tuumikusse.

Studio 22 õppemetoodikaks on olnud traditsioonilisest erineva vaatenurga avamine kultuuripärandile. Kõige põhjalikumalt käsitletud teemad kattusid juhendaja Tõnis Vindi eluaegsete huvidega – vanade kultuuride geomeetriline sümboolika, rahvakunsti ornamentika ning Kaug-Ida kunst ja selle filosoofiline aspekt, eriti I Ching. Kujundisüsteeme võrreldi läbi aastatuhandete, otsiti loominguliste tegevuse ajendeid, püüti liita isiklikku kogemust üldkehtivaga. Toimus otsekui väljumine maailmast kuhugi ajatusse kaugusesse, kust pöörati pilk tagasi. Uus objektiivsus ei kujunenud aga mitte visuaalsest kontaktist reaalsusega, vaid reaalsuse alla peidetud seaduspärasuste objektiivsest edasiandmisest. Selleks tuli igaühel leida oma olemusele vastav vormikeel.

Üheks osaks õppeprotsessist oligi indiviidile omase kujundite maailma loomine. Ringi ja ruudu formaati suletud kõige lihtsamatest kujunditest kompositsioonid täienesid iseenesest senini alateadvusesse peidetud kujunditega ja avasid isiksusele temale omase, aga veel tundmatu märkide keele. Geomeetrilised konstruktsioonid töödes olid tihti seotud literatuurse mütoloogilise algega, mis tõi teostesse ka figuratiivseid elemente. Teataval määral toimus otsekui individuaalse mütoloogia loomise protsess, mis arenes järjest suurema üldkehtivuse poole. Eeskujudest sõltumine asendus aja jooksul tervikut rikastava protsessiga ning säilis vaid üleüldine esteetiline kontseptsioon, mis oli tingitud sarnasest maailmanägemusest.

Lisaks eelnevale võib Studio 22 rühmitust käsitleda ka kui liikumist, milles osalejad on leidnud, et kunstiga tegelemine on nende jaoks vahendiks vaimse avanemise teel. See on omalaadne eetiline suhe inimese ja kunstiloomingu vahel, mis kaugemas eesmärgis võib anda meile uusi ja senisest erinevaid võimalusi.

„Universumi laul ehk spontaanne ilmumine“

Kui kõiksusmeel on uinunud olekus, pole ideid, pole liikumist. On vaid lõputu, piirideta meri. Sile, sillerdav, igav ja tasane … Kuid korraga liigatab seal miski. Merepind lööb võbelema, tekivad lained. Kõiksusmeelde sünnib ootamatu mõttepööris. Justkui sünniks merre saar. Saaremaa? Idee, projekt, võimalus või väljakutse? See on Studio 22 näitus Saaremaa Kunstistuudios, lahkes Kuressaare linnas. Oleme seal varemgi näitust teinud. Piiskopi linnuses.

Ja kui Stuudio jaoks on Saaremaa spontaanselt ilmunud võimalus ennast väljendada, siis Saaremaa jaoks ilmub nüüd Studio 22, et täita Saaremaa Kunstistuudio seinad omamoodi akendega ajatutesse joonte, värvide ja kujundite maailmadesse, mille aluspõhjaks on Tõnis Vindi koolkonna esteetika ja eetika – ilu ja vastutustunde graatsiline tants läbi kõiksusterviku.

Alati, kui maailma ilmub midagi uut ja värsket, siis universum laulab, heliseb ja vibreerib. See on loomeenergia, mis tulvab esile, et kujundada reaalsust ja luua see uueks. Universumi laul on alati spontaanne, sest saab alguse meie mõtete ja tunnete lättest, kerkides või paiskudes sealt nähtavasse maailma kui lakkamatu helisev kujundite ja värvide kaskaad. Spontaanne ilmumine loob üha uusi mustreid, harmoonilisi struktuure, filigraanseid ornamente ja vaba voogamist – ootamatuid lahendusi ja murrangulisi ilmumisi.

Sest kui juba ilmume, siis oleme ka kohal. Seekord Saaremaal.

Galerii