Studio 22 liikmetest

Kes me oleme?

Studio 22 on Eesti Kunstnike Liidu alaliit – rühmitus, mis sai alguse juba ligi 50 aastat tagasi Tõnis Vindi kodustuudios, kui kokku kogunes esimene rühm õpilasi. Studio 22 kunstnikke ei ühenda kindlad filosoofilised ega religioossed vaated, pigem liidab meid sarnane suhe märgikeelde – avaldugu see siis kunstis või asjades ja nähtustes meie ümber. Peame oluliseks kunsti ja ka ümbritsevat maailma vaatlemist, tajumist ja tõlgendamist visuaalse tekstina, kus kõike on võimalik näha kujundi, sümboli või märgina, mis omab nii iseseisvalt kui konteksti asetatuna omalaadset tähendust. See tähendus ei ole lihtsalt kontseptsioon, vaid sellega kaasneb teatud mõju ümbritsevale maailmale. Sellest tulenevalt lähtume oma teoseid luues – kas intuitiivselt või teadlikumalt – taotluselt teha kunsti, mille mõju oleks positiivne või vähemalt nii meid ennast kui ümbrust harmoniseeriv. Nii sarnaneb kunsti loomine otsekui teksti genereerimisega, kus oluliseks osutub teose sisse tekkiv rütm ja pingestatus, mis võib avalduda omavahel kohtuvate värvide, joonte, sümbolite, kujundite, proportsioone või isegi esilekerkivate omamütoloogiliste narratiivide kaudu.

Kes oli Tõnis Vint?


Tõnis Vint (1942-2019) oli Eesti graafik, keda tuntakse kui väljapaistvat avangardisti, kes inspireeris ja õpetas paljusid kunstnikke ja teisi loomeinimesi. Oma loomingus töötas ta eelkõige tühja ruumi ja sealt ilmuvate puhaste kujunditega, et luua äratavat pingestatust, mis juhatab suurema sisemise vabaduse ja harmoonia poole. Temast sai ka alternatiivse kunstihariduse rajaja Eestis ning Studio 22 on tema poolt loodud koolkond. Vanade meistrite kombel õpetas ta oma kodus kunstihuvilisi noori ning avas nende sisemaailma sügavustes uksi, mis tegi paljude jaoks kunsti loomise eksistentsiaalseks vajaduseks. Õpetades suunas ta meid inspiratsiooniallikate otsimisel lähtuma mitte ainult nähtavast maailmast enda ümber ega ka mitte emotsionaalsetest seisunditest või mõttekonstruktsioonidest, vaid tungima sügavamate, universaalsemate ja igavikulisemate tasanditeni inimteadvuses ning neid kas puht intuitiivselt või erinevaid jõude harmoniseerivaid geomeetrilisi aluspõhju abiks võttes oma kunstis väljendama.

Mis Studio 22 kunstnikke kõige enam ühendab?

Kunsti loomises ühendab kõige enam meid kaks väärtust – eetika ja esteetika. Seega on meie taotlus luua kunsti, mis oleks ühteaegu psühholoogiliselt positiivse mõjuga ja ilus. Lisaks sellele võib lugeda ühendavaks ka seda, et mitmed meist ei ole saanud traditsioonilist kunstiharidust, vaid on omandanud kõrghariduse mõnel muul erialal. Professionaalseteks kunstnikeks oleme kujunenud Tõnis Vindi käe all.

Studio 22 liikmete nimekiri 2023

Siim-Tanel Annus
Aive Hermlin
Ingrid Järv
Mae Kivilo
Allan Kukk
Rainer Kurm
Kristjan Laes
Raini Laide
Krista Leesi
Helga Johanna Leppoja
Riina Grethiel Leppoja
Urmas Luure
Ülar Mark

Angela Orgusaar
Enno Piir
Evar Riitsaar
Jaak Saks
Sven-Erik Stamberg
Kärt Summatavet
Aune Taamal
Ralf Tamm
Marje Taska
Taavi Torim
Marge Viirg
Martin Vällik

Studio 22 juhatus

Raini Laide
Riina Grethiel Leppoja
Ralf Tamm

Kontakt: info[ät]stuudio22.eu
Facebook

Studio 22 on Eesti Kunstnike Liidu alaliit.
EKL volikogus esindab alaliitu Riina Grethiel Leppoja.